Zavolajte nám +421 911 180 355

O nás

O nasej firme

     Spoločnosť Znalecká organizácia, s.r.o. je znalecká organizácia v odbore ekonomika a manažment, účtovníctvo, daňovníctvo, stanovenie všeobecnej hodnoty podnikov a ich častí, odhad hodnoty dopravných prostriedkov, zisťovanie technického stavu cestných vozidiel, stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností.

     Od roku 2006, kedy začala svoju činnosť, získala bohaté skúsenosti vo vypracovaní znaleckých posudkov v oblasti hospodárskej kriminality, ohodnocovania majetku podniku, pohľadávok, vypracovania  znaleckých posudkov v oblasti elektrotechniky, znalectvo v oblasti ohodnocovania budov a ich zariadenia, odhad hodnoty cestných vozidiel a stanovenie ich technického stavu. V prípade potreby zabezpečujeme vypracovanie znaleckých posudkov externými spolupracovníkmi aj v iných oblastiach ako napr. strojárstvo, autorské práva, kontroling, personalistika.Spoločnosť aktívne spolupracuje so štátnymi orgánmi ako aj súkromnými spoločnosťami.

      Znalecká organizácia, s.r.o. je zapísaná do zoznamu znaleckých organizácií Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca – právnickej osoby číslo: 900220 zo dňa 18. septembra 2006.

Naša spoločnosť ako aj jednotliví znalci sme poistení voči zodpovednosti za spôsobenú škodu až do výšky  331 939,18 €.

Znalecká organizácia, s. r. o.

ev. číslo: 900220

Sídlo spoločnosti:

Javorová 753/2
947 01 Hurbanovo

Kancelária:

Komárňanská 175
947 01 Hurbanovo

info@znaleckaorganizacia.sk

IČO: 36610721
DIČ: 2022213435
IČ DPH: SK 2022213435

Bankové spojenie:

SK98 1100 0000 0026 2084 7463